fbpx

1,4 millioner kroner i erstatning etter familievold

voldsoffererstatning familievold

Sist oppdatert 15. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Advokat Eirik Teigstad bisto en ung kvinne som var blitt mishandlet av sin kjæreste i 2008-2009. Gjerningspersonen ble dømt, og klient ble i retten tilkjent en mindre oppreisningserstatning.

Noen år etter straffesaken var avgjort, tok kvinnen kontakt med vårt kontor. Hun hadde da vært til psykologhjelp i lengre tid, og hadde forsinket studieprogresjon som følge av psykisk skade etter samlivet med gjerningspersonen.

Vi gikk dermed i gang med å kreve ytterligere erstatning for hennes økonomiske tap. Klient er nå tilkjent litt over 1,4 millioner kroner i voldsoffererstatning for mishandlingen. Dette er den maksimale voldsoffererstatningen som klient kan motta for forholdet, da dette er taket på erstatning for forhold som har funnet sted før 1. januar 2009.

Vi var oppnevnt som klients bistandsadvokat, og klient fikk følgelig kostnadsfri advokatbistand. Det er ubetinget krav på bistandsadvokat i saker om familievold.

Kontakt oss dersom du har spørsmål vedrørende anmeldelse av familievold eller erstatning etter familievold. Vi holder til i Oslo, men bistår klienter over hele landet med dette.

Kontakt Bistandsadvokat Eirik Teigstad

Teigstad
Jeg heter Eirik Teigstad og har grunnlagt Advokatfirmaet Teigstad AS i 2015, etter å ha jobbet spesialisert som bistandsadvokat for voldsofre i mange år. Jeg så at det var veldig fordelaktig for både meg selv og klientene at de hadde en advokat som først og fremst jobbet innenfor det fagfeltet de trengte hjelp til.

Jeg holder til i Oslo, men jeg er til enhver tid bistandsadvokat for voldsofre i hele Norge. Husk også at saker om grov vold, familievold, voldtekt og andre overgrep dekkes av offentlige rettshjelpsordninger. Dette avklarer jeg alltid før jeg påtar meg en sak.

Kontakt meg på tlf. 22 34 30 00 eller på post@advokat-teigstad.no.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!