fbpx

Voldsoffererstatningslovens geografiske virkeområde

Sist oppdatert 3. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Det følger av voldsoffererstatningsloven § 2 at voldsoffererstatningsloven gjelder straffbare handlinger som skjer i Norge, uavhengig av hvor skadelidte og skadevolder er fra. Det finnes dog et unntak for skader som skjer mot nordmenn i utlandet.

For å ha krav på voldsoffererstatning er det i utgangspunktet et vilkår at den staffbare handlingen fant sted i Norge, herunder på norske skip og oljeplattformer. Det spiller videre ingen rolle hvor gjerningsmannen har statsborgerskap, og det samme gjelder for skadelidte.

Dette betyr at turister som blir utsatt for vold i Norge vil ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning for straffbare hendelser i utlandet

I lovens andre ledd følger det imidlertid et viktig unntak for nordmenn som blir utsatt for krenkelser når de er i utlandet.
Det er for det første et krav om at skadelidte har bopel i Norge på skadetidspunktet. Neste vilkår er at det foreligger «særlige grunner» som tilsier at skal kunne kreve voldsoffererstatning fra den norske voldsoffermyndigheten. I praksis er vilkåret at landet det er snakk om ikke har egen voldsoffererstatningsordning som dekker skadelidtes tap.

Ofte ser man at landet har voldsoffererstatningsordning, men at ordningen ikke innebærer at man kan kreve oppreisning. Oppreisning kan da kreves av Kontoret for voldsoffererstatning.

Å kreve voldsoffererstatning fra utlandet er erfaringsmessig svært vanskelig. En advokat kan i samråd med Kontoret for voldsoffererstatning bistå skadelidte med å rette et krav mot utenlanske voldsoffermyndigheter. Vi har erfaring med voldsoffersaker som har funnet sted i utlandet, og vi vet hvordan vi skal gå frem for å fremskaffe dokumentasjon fra politi og behandlingssteder i utlandet. I noen tilfelle vil du har krav på oppnevning av bistandsadvokat. Ta kontakt med oss ved å benytte skjemaet eller kontaktinformasjonen i høyre marg.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!