fbpx

Straffeloven § 2 med lovkommentar

Straffeloven § 2

Sist oppdatert 3. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Bestemmelsen regulerer forholdet til folkeretten og innebærer at norsk straffelovgivning vil vike for våre internasjonale forpliktelser.


Bestemmelsen fastsetter prinsippet om at straffelovgivningen gjelder med de begrensninger som følger av Norges folkerettslige forpliktelser, enten disse forpliktelsene er nedfelt i en konvensjon som Norge er bundet av eller følger av folkerettslig sedvane.

Bestemmelsen er først og fremst ment å virke som en sikkerhetsventil. Dette innebærer at slike forpliktelser primært skal ønskes innarbeidet i de aktuelle straffebestemmelser, slik at det ikke oppstår motstrid med forpliktelser Norge er bundet av.

Straffeloven § 2:


§ 2. Folkerettslige begrensninger

Straffelovgivningen gjelder med de begrensninger som følger av overenskomster med fremmede stater eller av folkeretten for øvrig.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!