fbpx

Garanti ved mangler ved bilkjøp?

En bil med mangler.

Sist oppdatert 2. januar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Ved kjøp av bruktbil kan selger påta seg en forpliktelse som strekker seg utover de lovfestede reglene i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. En slik utvidet forpliktelse kalles en garanti. Som kjøper er det viktig å lese garantivilkårene nøye før inngåelsen av kjøpsavtalen.

Hva er en garanti?

En garanti er en forpliktelse som selger av en bil kan påta seg overfor bilkjøperen. Garanti kan også stilles av bilprodusenten eller importøren.

Det er viktig å skille mellom reklamasjon og garanti. Reklamasjon er rettigheter kjøper har overfor selger ved en mangel, og følger av lovfestede regler i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. En garanti er derimot en avtale mellom kjøper og selger, hvor selger påtar seg ytterligere forpliktelser. Garanti er altså ikke noe kjøper har krav på, men noe selger kan velge å tilby. Garantien skal med andre ord gå lenger enn det som følger av kjøpslovgivningen.

Les mer om å kreve retting.

I markedsføringsloven stilles det krav til garantien, herunder skal begrensninger fremgå klart og være enkle å forstå. Videre har kjøper rett til å få garantivilkårene utlevert skriftlig, noe vedkommende alltid bør kreve. Husk å lese grundig gjennom vilkårene før du signerer avtalen.

Hva dekker en garanti?

Hva garantien dekker vil avhenge av innholdet i garantiavtalen, ettersom denne regulerer hva selger har påtatt seg risikoen for. Normalt vil forbrukeren ha rett til en kostnadsfri utbedring av mangler dekket av garantien som oppstår under garantitiden.

Hvis det er gitt en overordnet og uspesifisert garanti, dekker den hele bilen. Normalt vil imidlertid garantiavtalen inneholde konkrete bestemmelser om garantiens omfang. Er det gitt garanti på eksempelvis bilens motor, girkasse og elektrisk anlegg, vil ikke bilens slitasjedeler som bremser og clutch være omfattet med mindre disse også er konkret nevnt.

En garanti kan videre dekke mangler som oppstår etter leveringstidspunktet, i motsetning til reklamasjonsreglene som kun omfatter mangler oppstått før overlevering. Det vil si at garantien fører til endret bevisbyrde, ved at kjøper kun må bevise den aktuelle feilen eller mangelen, og ikke i tillegg at mangelen forelå ved kjøpet.

Som kjøper er det viktig å lese vilkårene nøye for å sørge for at du har kunnskap om hva garantien inneholder og eventuelt hvilke begrensninger som gjelder. Eksempelvis kan det være oppstilt som vilkår at selger krever jevnlig service på bilen for at garantien skal bestå. Videre kreves ofte at eventuell montering eller reparasjon er utført i tråd med fabrikkens retningslinjer. Slike begrensninger er avgjørende å være oppmerksom på, slik at man beholder garantien.

Hva sier kjøpsloven om bilkjøp?

Et godt tips er å sjekke bilen din grundig før garantien utløper. Det er veldig kjedelig om man oppdager en mangel én uke etter garantitiden utløp som kunne vært oppdaget tidligere gjennom en undersøkelse.

Nybilgaranti

Nybilgaranti, ofte omtalt som fabrikkgaranti, går ut på at fabrikanten garanterer for den nye bilen du har kjøpt. Normalt vil fabrikken kun garantere for tre år, til tross for at bilen selges med «5 års nybilgaranti». Det innebærer i praksis at fabrikken står ansvarlig for de første tre årene etter registrering, mens importøren vil dekke de to siste årene. Kjøper får altså det man kaller en 3+2 års garanti. Innbakt i denne garantien vil det vanligvis ligge en kilometerbegrensning. Eksempelvis er det vanlig at garantien ikke gjelder etter kjørte 100 000 kilometer. Det vil si at garantien utløper ved den begivenhet som inntreffer først. Har du for eksempel kjørt 100 000 km etter 4,5 år, utløper garantien på dette tidspunktet.

Reklamasjon etter bilkjøp

I løpet av de første tre årene kan du i lys av ovennevnte henvende deg til et merkeverksted for det aktuelle merket hvor som helst i Norge, mens de siste to årene henvender du deg til et verksted godkjent av importøren. Sørg for å forhøre deg med selger om hvem som stiller garanti til ulike tidspunkter før du kjøper bilen.

Merk at nybilgaranti følger bilen, noe som innebærer at ved videresalg i løpet av de første fem årene, vil kjøper få resterende garanti med på kjøpet.

Bruktbilgaranti

Når man kjøper en bruktbil fra en forhandler er det ikke uvanlig at selger tilbyr en bruktbilgaranti. Garantien dekkes normalt direkte av forhandleren, eventuelt av forhandlerens forsikringsselskap. Garantien vil starte å løpe den dagen bilen blir utlevert. Ofte vil en bruktbilgaranti vare kortere enn en nybilgaranti. Et vanlig tidsperspektiv kan være 12 måneder eller 12 000 kilometer. Ofte går garantien ut på at kostnader dekkes 50/50. Jeg har sett at noen forhandlere bruker at garantien er utløpt som et argument mot at forhandleren er ansvarlig etter forbrukerkjøpsloven, men dette er åpenbart feil såfremt øvrige vilkår for å gjøre en mangel gjeldende er oppfylt. En garanti er noe som gir rettigheter i tillegg til kjøpslovgivningen.

Garanti på importerte biler

En bruktimportert bil er en bil som har blitt registrert i en annet land før den ble importert til Norge. I slike tilfeller gjelder fabrikkgarantien normalt tre år fra bilen var helt ny. De ytterligere to årene med garanti som tilbys for norske biler vil imidlertid ikke gjelde. Skal du ha en garanti disse to årene må i så tilfelle selger garantere for denne perioden.

Bruk av garantien

Når kjøper ønsker å bruke garantien må vedkommende bevise at det er tale om en mangel. Derimot vil selger ha bevisbyrden dersom han eller hun hevder at mangelen ikke er omfattet av garantien, eksempelvis dersom vedkommende mener mangelen skyldes forhold på kjøpers side.

Det er viktig å klage raskt dersom en feil dekket av garantien skulle oppstå. Et eventuelt krav om garantiansvar ved mangler bør fremsettes i skriftlig form av bevismessige hensyn.

Merk! Garantien gjelder som nevnt i tillegg til rettighetene etter forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven. Det vil si at du kan ha rett til å fremsette et reklamasjonskrav etter loven, selv om garantien skulle være utgått. For eksempel vil det ofte være tilfellet dersom garantien bare gjelder for feil som skjer innen 1 år eller innen et visst antall kilometer.

Motsetningsvis kan du ha et garantikrav i behold, til tross for at mangelsreglene i kjøpsloven ikke kommer til anvendelse i den aktuelle saken. Dette er hele poenget med garantien. Det er derfor svært viktig både å sjekke reklamasjonsreglene og garantivilkårene når en feil oppstår ved bilen.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil