2,5 millioner i erstatning etter familievold

Bistandsadvokat Eirik Teigstad bisto en kvinne som var blitt utsatt for vold i nære relasjoner av sin mann over en årrekke. Hun har nå mottatt 2,5 millioner kroner i voldsoffererstatning.

Eksmannen hennes ble dømt i 2010, og hun fikk da kroner 125 000 i oppreisning. Vi representerte ikke klienten under selve straffesaken. Den tidligere bistandsadvokaten lot det være med oppreisningserstatningen.

Noen år senere slet hun imidlertid med psykiske senskader i form av posttraumatisk stresslidelse, og som en følge av dette fungerte hun ikke i arbeidslivet. Hun var innom vårt kontor i forbindelse med en helt annen sak da vi skjønte at dette var noe vi burde ta tak i. Hun har nå mottatt kroner 2,5 millioner i inntektstapserstatning og menerstatning.

Vi ser ofte at våre klienter får omfattende psykisk skade etter vold i nære relasjoner. Dette kan ikke alltid påvises under straffesaken, da de må forsøke behandling hos psykolog en stund før de kan få noen diagnose, og før en kan si noe om varigheten og omfanget av den psykiske skaden. Valget av psykolog kan selvsagt også ha en betydning.

Kostnadsfri advokatbistand

Dersom du har blitt utsatt for familievold så kan det være praktisk å vite at du har krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige. Man kan og få voldsoffererstatning selv om saken er henlagt hos politiet, eller selv om straffesaken er avgjort for lenge siden slik som i denne saken. I følge tall fra Kontoret for voldsoffererstatning så er det bare 1 av 10 som krever erstatningen som de har krav på.

Advokatfirmaet Teigstad AS er et spesialisert advokatfirma som kun yter bistand til kriminalitetsofre. Ta kontakt ved å ringe oss på 932 83 220, send epost til post@advokat-teigstad.no eller ved å benytte skjemaet.