Erstatning etter trusler | Advokatfirmaet Teigstad

Erstatning etter trusler

LG-2012-117588: Oppreisning etter ran, legemsbeskadigelse og trusler mot samboer

En mann ble tiltalt for å ha ranet sin samboer, utøvet vold mot henne og fremsatt trusler, herunder drapstrusler. Fornærmedes bistandsadvokat la ned påstand om 30 000 kroner i oppreisning. Tiltalte ble dømt til 1 år og 6 måneder i fengsel, med den formildende omstendighet at saken hadde ligget lenge hos politijuristen. Lagmannsretten tilkjente 2 […]

LB-2013-95775: Oppreisning etter trusler med ladd pistol

En mann ble anmeldt for flere tilfeller av trusler. Mannen hadde ved to anledninger rettet en ladd pistol mot hodet til tre mennesker. Ved pågripelse rettet han også pistolen mot en politibetjent. De fornærmedes bistandsadvokat la ned påstand om oppreisning. Tiltalte ble dømt til fengsel i 1 år og 10 måneder, samt til å betale oppreisning […]

LA-2012-178022: Oppreisning etter trusler mot offentlig tjenestemann

En mann ble anmeldt for å ha fremsatt trusler mot en politiadvokat og en lagmann i etterkant av en straffesak mot ham. Tiltalte hadde lagt ut truende meldinger på to fiktive Facebook-kontoer han hadde laget, blant annet med bilde av datteren til politiadvokaten. Politiadvokatens bistandsadvokat la ned påstand om oppreisning etter rettens skjønn. Tiltalte ble, i […]

LB-2012-181027: Oppreisning etter vold og trusler fra nabo

En mann ble anmeldt for å ha utøvet vold og fremsatt trusler til sin nabo. Fornærmede hadde ved flere anledninger klaget på høy musikk fra tiltaltes leilighet. Ved en anledning hadde fornærmede og tiltalte tatt tak i hverandre, da tiltalte skallet fornærmede i hodet. I etterkant fremsatte tiltalte trusler mot fornærmede. Fornærmedes bistandsadvokat la ned påstand […]

LE-2012-160862: Oppreisning etter trusler fra nabo

To menn, en far og en sønn, ble tiltalt for å ved flere anledninger ha opptrådt truende overfor sin nabo, samt legemsbeskadigelse. Den ene tiltalte ble frifunnet for alle punkter, mens den andre tiltalte, sønnen, ble funnet skyldig. Sønnen hadde bitt av deler av øret til fornærmede under en konfrontasjon. Den tiltalte sønnen ble dømt […]

LB-2012-68482: Mulla Krekar-saken – Oppreisning etter trusler under provokasjon

En mann ble anmeldt for en rekke forhold, blant annet for å ha fremsatt trusler mot tre personer. De fornærmedes bistandsadvokat la ned påstand om oppreisning. Lagmannsretten kom til at erstatningens størrelse ikke skulle reduseres på grunn av provokasjon. De fornærmedes provokasjon ble vurdert til å ligge innenfor ytringsfrihetens grense. Tiltalte ble dømt til 2 år […]

LH-2012-72328: Oppreisning etter trusler med våpen

En mann, og tidligere langvarig rusmisbruker, ble anmeldt for å ha fremsatt trusler med våpen overfor flere personer. Ved straffeutmålingen ble det tatt hensyn til tiltaltes positive rehabilitering, og at det hadde tatt tid å saken for retten. Bistandsadvokaten la ned påstand om oppreisning. Ved erstatningsutmålingen ble tiltaltes svake økonomi, i tillegg til at fornærmede […]