Reklamasjon på bil etter havari av turbo

Sist oppdatert 2. januar 2023 av Advokat Eirik Teigstad I saker hvor det fremsettes krav på grunnlag av feil ved turbo, anføres dette gjerne som mangler ved bilens holdbarhet og egenskaper, samt at den er i dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente. Motorhavari etter bilkjøp En gjennomgang av forbrukerklageutvalget og domstolenes avgjørelser, … Fortsett å lese Reklamasjon på bil etter havari av turbo