Reklamasjon ved kjøp av bruktbil

Dersom du ønsker å gjøre gjeldende feil eller mangel på bruktbil, må reklamasjonen fremsettes så raskt som mulig. Reklamasjonen bør inneholde årsaken til mangelen ved bilen, og hva du ønsker å kreve. Reklamasjonen rettes som regel mot vedkommende som solgte bilen.  Dersom det ikke foreligger avtale om reklamasjon i forbindelse med kjøpet, kommer kjøpsloven eller … Continue reading Reklamasjon ved kjøp av bruktbil