Motorhavari etter bilkjøp

Om motoren skulle havarere etter kjøp av bil vil dette i mange tilfeller utgjøre en mangel, hvor du som kjøper kan ha rett på å gjøre krav gjeldende mot selger. Hvilke krav du kan gjøre gjeldene mot selger avhenger i en viss grad av hvilken lov som kommer til anvendelse. Hvilken lov kommer til anvendelse? … Continue reading Motorhavari etter bilkjøp