Klage på rekkevidde på elbil

En klage på rekkevidde på elbil kan forventes å føre frem dersom det foreligger en mangel. Det vil blant annet være tilfellet dersom elbilen ikke er i samsvar med avtalen eller opplysninger gitt av selger. Ved mangel kan kjøper holde kjøpesummen tilbake, kreve retting, prisavslag, heving eller erstatning.  Hvilken lov kommer til anvendelse? Det er … Continue reading Klage på rekkevidde på elbil