Hva sier kjøpsloven om bilkjøp?

Har du kjøpt en bil med mangler? Nedenfor gis en oversikt over rettighetene du har overfor kjøper. I tillegg gis en oversikt over hva som kreves for at det foreligger nettopp en forsinkelse eller en mangel ved et bilkjøp.  Kjøpsloven Et første utgangspunkt er å avgjøre hvilken lov som regulerer det konkrete tilfellet. Innenfor norsk … Continue reading Hva sier kjøpsloven om bilkjøp?