Heving av bilkjøp

Foreligger det feil eller mangler ved bilen din? Eller ble bilen levert for sent av selger i henhold til det avtalte? Dersom disse avvikene er av en viss karakter, kan det være grunnlag for deg som kjøper å heve bilkjøpet overfor selger. Dette forutsetter riktignok at en rekke vilkår er oppfylt. Nedenfor gis en utfyllende … Continue reading Heving av bilkjøp