Heve bilkjøp ved omfattende rust

Rust er en av bileierenes største fiender. Utvendig rust vil imidlertid være synlig når du kjøper bilen. Kjøper du en bil med synlig rust, er det derfor vanskelig å reklamere i ettertid. Se også kapittel 5 om kjøpers undersøkelsesplikt.   Det kan likevel være rustskader på steder man ikke kan forvente at en ikke-kyndig bilkjøper … Continue reading Heve bilkjøp ved omfattende rust