Rettigheter ved funn av rust etter bilkjøp

Rust på bil etter et bilkjøp vil regelmessig utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Etter kjøpsloven § 30 vil kjøper kunne gjøre gjeldende ulike mangelskrav mot selger. I det følgende gjøres det rede for hvilke rettigheter en bilkjøper har ved funn av rust etter bilkjøp. Hvilken lov får anvendelse? Bilkjøp reguleres enten av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Det … Continue reading Rettigheter ved funn av rust etter bilkjøp