Hva sier kjøpsloven om heving av bilkjøp?

Dersom en bil er beheftet med kjøpsrettslige mangler, kan dette gi grunnlag for heving av bilkjøpet. Forutsetningen er at vilkårene for heving er oppfylt. I det følgende gjøres det rede for vilkårene for å heve et bilkjøp etter kjøpsloven.  Anvendelse av kjøpsloven Heving av bilkjøp reguleres enten av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Det første skrittet er … Continue reading Hva sier kjøpsloven om heving av bilkjøp?