Ansvar ved privat salg av bil

Ved privat salg av bil har selger først og fremst ansvar for å sørge for at bilen er i samsvar med avtalen og øvrig informasjon som gis til kjøper. Avvik fra avtalen kan utgjøre en mangel som gir kjøper rett til å fremme mangelskrav. Ansvar som selger Ditt ansvar som selger av bil følger i … Continue reading Ansvar ved privat salg av bil