fbpx

Yrkesskade som idrettsutøver

håndballspiller ligger på parkettgulvet etter å ha blitt utsatt for en skade på trening

Sist oppdatert 11. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Profesjonelle idrettsutøvere har i likhet med alle andre arbeidstakere i Norge krav på de samme rettighetene. Det vil si at om du blir skadet som idrettsutøver eller arbeidstaker i en annen bransje må de samme vilkårene være oppfylt. 

Yrkesskade som idrettsutøver

For at noe skal være en yrkesskade må det være tale om en arbeidsulykke eller en yrkessykdom.

For idrettsutøvere vil i tillegg skader som har oppstått ved påkjenning eller belastning over en tidsbegrenset periode karakteriseres som en yrkesskade.

Arbeidsulykke

For at noe skal være en arbeidsulykke må hendelsen for det første være en ulykke. I folketrygdloven § 13-3 oppstiller to vilkår som må være oppfylt for at det skal være være en ulykke:

For det første må hendelsen må ha skjedd plutselig eller uventet og det må være en ytre hending. En ytre hending er når noe utenfor kroppen forårsaker ulykken.

I tillegg er det det tre vilkår som må være oppfylt for at det skal være tale om en yrkesskade. Skaden må ha oppstått i arbeid, i arbeidstiden på arbeidsstedet.

Yrkessykdom

Mange idrettsutøvere blir også utsatt for yrkessykdom i forbindelse med jobben sin. Dette vil typisk være at de får en yrkessykdom i form av allergi som skyldes eksponering over langt tid. Dette kan for eksempel være på grunn av klærne de må bruke i sin gren, eller allergi for kjemikalier som for eksempel klor.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

Du kan lese mer om erstatning etter yrkesskade her.

Risiko for skade

Når man velger å bli idrettsutøver er det klart at arbeidet man utfører innebærer en større risiko for skade enn de aller fleste andre yrker. Spørsmålet er derfor ofte om en idrettsutøver har akseptert en risiko for at visse yrkesskader må påregnes uten at de gir rett på erstatning.

Problemstillingen har vært oppe for Høyesterett ved ulike anledninger og rettspraksis går langt i å slå fast at det for idrettsutøvere

gjelder et differensiert ulykkesbegrep ved vurdering av idrettsskader som yrkesskade.

Sentralt står vurderingen av om ulykken eller skaden må anses å være en normal utøvelse av yrket som idrettsutøver. Videre har rettspraksis lagt vekt på momenter som blant annet hvilken type idrett det er snakk om, hvilke påkjenninger og belastninger en idrettsutøver normalt må forvente i den aktuelle idretten og om man har hatt anledning til å avverge eventuell skade.

Vurderingene vil variere fra idrett til idrett og hvert tilfelle må derfor vurderes konkret.

Erstatningsposter

Utgangspunktet i norsk rett er at du har krav på å få erstattet hele det økonomiske tapet du som skadelidt lider. Under følger en oversikt over de vanligste erstatningspostene ved yrkesskader for idrettsutøvere.

 • Tapt inntekt
 • Tapt fremtidig inntekt
 • Merutgifter

Videre vil det være mulig å kreve erstatning for ikke-økonomisk tap. I slike tilfeller vil de mest sentrale erstatningspostene være:

 • Oppreisningserstatning
 • Menerstatning

Yrkesskadeforsikring

I likhet med alle andre arbeidstakere vil du ha de samme rettighetene etter loven dersom du blir utsatt for en skade i arbeidstiden. Dette innebærer blant annet at alle idrettsklubber plikter å tegne en yrkesskadeforsikring for sine idrettsutøvere. Dersom noen idrettsutøvere blir utsatt for en yrkesskade/sykdom skal ethvert erstatningskrav rettes mot ansvarlig forsikringsselskap.

Advokathjelp

Er du idrettsutøver og har blitt påført en yrkesskade? Ønsker du å kreve erstatning eller lurer du på om du i det hele tatt har et krav? Advokatene i Advokatfirma Teigstad er spesialisert på erstatningsrett og kan bistå deg. Du kan ta kontakt med en av våre advokater på telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale om din sak. Hvis du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Les også: Yrkesskade under sosial aktivitet

Vanlige spørsmål

Hva er vilkårene for å kunne kreve erstatning?

Det er tre kumulative vilkår som må være oppfylt for å kunne kreve erstatning. Det må foreligge et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og det må være årsakssammenheng mellom skadehendelsen og skadefølgene.

Hva er en arbeidsulykke?

For at det skal være tale om en arbeidsulykke er det to vilkår som må være oppfylt. For det første må hendelsen må ha skjedd plutselig eller uventet og det må være en ytre hending. En ytre hending er når noe utenfor kroppen forårsaker ulykken.

Har idrettsutøvere også yrkesskadeforsikring?

Ja, alle arbeidstakere enten de er idrettsutøvere eller arbeidstakere innenfor andre bransjen har krav på å være yrkesskadedekket. Det er arbeidsgiver, i dette tilfellet klubben e.l. som plikter å tegne yrkesskadeforsikring.

Kan jeg kreve erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk tap?

Hovedregelen er at du kun har krav på å kreve erstatning for ditt økonomiske tap, men dersom du oppfyller vilkårene for erstatning for ikke-økonomisk tap, som for eksempel menerstatning og oppreisning, kan du få det også.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade. Gyldendal, 1. utgave 2021.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett. Universitetsforlaget, 2. utgave 2019.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21143/57256.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!