fbpx

Voldsoffererstatningsordningens øvre grense

Sist oppdatert 30. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En svakhet ved voldsoffererstatningsordningen er at den har en øvre grense, det vil si et maksimaltak på hvor mye skadelidte totalt kan motta i erstatning per skadetilfelle.

Voldsoffererstatningsordningens øvre grense har blitt endret flere ganger. Siste endring gjaldt alle forhold som har funnet sted etter 1. januar 2011.

Det maksimale erstatningsbeløpet som kan utbetales er nå 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden, som nå utgjør ca. 5 millioner kroner. Det er grunnbeløpet på tidspunktet for hendelsen som skal legges til grunn ved beregning av den øvre grensen.

I tilfeller som gjelder f.eks mishandling i nære relasjoner (straffeloven § 219), som kan strekke seg over flere år, er regelen slik at det er den øvre grensen for da volden opphørte som skal legges til grunn. Det kan derfor være avgjørende at advokaten klart sannsynliggjør at forholdet strakk seg over 1. januar 2009 (da øvre grensen økte fra 20 til 40 G) eller over 1. januar 2011 (hvor det ble endret til 60 G). I slike tilfelle er det slik at selv mindre krenkelser representerer et brudd på straffebestemmelsen, som for eksempel en mindre graverende trussel.

Send oss gjerne en uforpliktende henvendelse ti våre advokater dersom du har spørsmål omkring dette. Advokatutgiftene dekkes ofte gjennom offentlige ordninger som fri rettshjelp eller gjennom oppnevning av bistandsadvokat. Benytt skjemaet til høyre.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!