fbpx

Formålet bak ordningen med voldsoffererstatning

Sist oppdatert 30. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatningsordningen innebærer at det offentlige utbetaler erstatning på vegne av den ansvarlige skadevolderen. Men hva er begrunnelsen for den statlige ordningen med voldsoffererstatning?

I utgangspunktet er det skadvolderen (den som har utøvd vold, voldtekt, frihetsberøvelse etc.) som er erstatningsrettslig ansvarlig for skaden han har påført skadelidte.

Voldsoffererstatningsordningen innebærer imidlertid at staten overtar dette ansvaret opp til voldsofferordningens øvre grense. I noen tilfelle krever imidlertid voldsoffermyndighetene regress fra skadevolderen i medhold av voldsoffererstatningsloven § 15.

Skadelidte vil ha sitt krav i behold ovenfor den egentlige ansvarlige skadevolder, men det vil være langt lettere å utbetalt kravet fra Kontoret for voldsoffererstatning enn å tvangsinndrive kravet ovenfor en (oftest) insolvent skadevolder.

Hva er årsaken til at staten skal overta dette ansvaret ovenfor akkurat denne type skadelidte (voldsofre), når den ikke gjør det ovenfor f.eks trafikkskadde eller yrkesskadde, den som blir utsatt for skadeverk, tyveri eller andre typer skadelidte?

Årsaken til denne særbehandlingen av voldsofre er først og fremst at det er en viktig statlig oppgave å forhindre voldsforbrytelser, og at det bør være det offentliges oppgave å kompensere offerets økonomiske tap når staten feiler i å forhindre dette. Særlig må dette gjelde når borgerne utsettes for personskade, og mindre grav når det er tale om tingsskader.

Advokathjelp ved voldsoffererstatning

Dersom du lurer på om du er utsatt for en forbrytelse som kan gi krav på erstatning, er du velkommen til å sende en uforpliktende henvendelse ved å bruke kontaktskjemaet eller telefonnummeret i høyre marg.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!