En svakhet ved voldsoffererstatningsordningen er at den har en øvre grense, det vil si et maksimaltak på hvor mye skadelidte totalt kan motta i erstatning per skadetilfelle.

Voldsoffererstatningsordningens øvre grense har blitt endret flere ganger. Siste endring gjaldt alle forhold som har funnet sted etter 1. januar 2011.

Det maksimale erstatningsbeløpet som kan utbetales er nå 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden, som nå utgjør ca. 5 millioner kroner. Det er grunnbeløpet på tidspunktet for hendelsen som skal legges til grunn ved beregning av den øvre grensen.

I tilfeller som gjelder f.eks mishandling i nære relasjoner (straffeloven § 219), som kan strekke seg over flere år, er regelen slik at det er den øvre grensen for da volden opphørte som skal legges til grunn. Det kan derfor være avgjørende at advokaten klart sannsynliggjør at forholdet strakk seg over 1. januar 2009 (da øvre grensen økte fra 20 til 40 G) eller over 1. januar 2011 (hvor det ble endret til 60 G). I slike tilfelle er det slik at selv mindre krenkelser representerer et brudd på straffebestemmelsen, som for eksempel en mindre graverende trussel.

Send oss gjerne en uforpliktende henvendelse ti våre advokater dersom du har spørsmål omkring dette. Advokatutgiftene dekkes ofte gjennom offentlige ordninger som fri rettshjelp eller gjennom oppnevning av bistandsadvokat. Benytt skjemaet til høyre.
 

Advokat Eirik Teigstad

Skrevet av Advokat Eirik Teigstad

  • +(47) 932 83 220
  • teigstad@advokat-teigstad.no