fbpx

Voldsoffererstatning til barn som har vært vitne til vold

Barn som har vært vitne til vold

Sist oppdatert 2. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Erstatning til barn som har vært vitne til vold

Barn som har har vært vitne til vold, eller levd i et hjem med familievold, vil kunne ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Barn kan selvsagt være fornærmet og ha krav på voldsoffererstatning etter de alminnelige reglene om voldsoffererstatning, dersom vilkårene for voldsoffererstatning er til stede. I mange tilfeller av familievold, vil derimot ikke de alminnelige vilkårene for voldsoffererstatning være til stede for barnets del, fordi det kun har vært vitne til volden, og ikke blitt direkte utsatt for trusler eller vold selv.

Å oppleve slikt vil imidlertid kunne være meget belastende for barnet. Voldsoffererstatningsloven åpner derfor for at barn som har levd under slike omstendigheter også skal ha krav på voldsoffererstatning. Med barn menes personer under 18 år. Det er ikke et krav om at barnet faktisk har sett volden, det vil være nok at det har «opplevd vold», for eksempel sett sin mor i kort tid etter at moren har blitt mishandlet etc.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Det er også flere andre kriterier for at et barn skal bli tilkjent voldsoffererstatning, blant annet at volden barnet «opplevde» var mot en nærstående. Det trenger likevel ikke være en nærstående som utøvde volden. Videre må episoden(e) være egnet til å skade barnets trygghet eller tillitt.

Send våre advokater en uforpliktende henvendelse ved å benytte skjemaet til høyre dersom du har spørsmål omkring voldsoffererstatning til barn. I disse tilfellene vil som regel advokatutgiftene dekkes av det offentlige, for eksempel gjennom oppnevning av bistandsadvokat.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!