fbpx

Spesialiserte bistandsadvokater ved seksuelle overgrep

Erstatning for sovevoldtekt

Sist oppdatert 15. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Bistandsadvokat Eirik Teigstad bisto en kvinne som var blitt utsatt for sovevoldtekt i 2006. Straffesaken ble henlagt samme år pga. bevisets stilling. Fornærmede ble nå tilkjent 460 000 kroner i voldsoffererstatning.

Kvinnen hadde sovnet etter et nachspiel, og våknet etter at gjerningspersonen hadde forgrepet seg på henne. Hun anmeldte forholdet til politiet samme dag. Politiet henla saken uten spesielt omfattende etterforskning. Bevissituasjonen i slike saker er ofte problematiske, og politiet tar kun ut tiltale når de er overbevist om at de kan få gjerningspersonen dømt i retten.

Noen år senere tok hun kontakt med Advokat Teigstad, da hun lurte på om hun likevel kunne ha krav på voldsoffererstatning. Det ble derfor innhentet så mye dokumentasjon som mulig i saken, for å se om det gikk an å styrke bevissituasjonen før det ble utarbeidet erstatningskrav til Kontoret for voldsoffererstatning.

Kontoret for voldsoffererstatning avslo først kravet som følge av bevissituasjonen, men etter en klagerunde og en ny søknadsrunde har hun nå mottatt kroner 460 000 i voldsoffererstatning. Erstatningen knytter seg stort sett til oppreisning for krenkelsen hun ble utsatt for, samt til menerstatning for tapt livsutfoldelse. Altså de to erstatningspostene som knytter seg til ikke-økonomisk tap. Videre ble det dekket en del tap i form av behandlingsutgifter.

Behandlingstid av voldsoffererstatning

For prioriterte saker er behandlingstiden av voldsoffererstatning opp mot 5 måneder. Behandlingstiden for voldsoffererstatning som ikke er omfattet av prioriteringen vil saksbehandlingen kunne ta opp mot 18 måneder.

Ta kontakt ved å bruke skjemaet til venstre dersom du har spørsmål vedrørende en lignende sak. Ved anmeldelse av voldtekts- og andre overgrepssaker vil advokatutgifter dekkes fullt ut av det offentlige via bistandsadvokatordningen eller ordningen med fri rettshjelp.Se også søknad om voldsoffererstatning.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!