fbpx

Vilkåret om personskade ved krav om voldsoffererstatning

voldsoffererstatning fra staten

Sist oppdatert 30. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

For å ha krav på voldsoffererstatning er det i utgangspunktet er krav om at den straffbare handlingen har medført en personskade. Psykisk skade er likestilt med fysisk.

Det er imidlertid verdt å merke seg at det er en svært lav terskel for at personskadevilkåret skal anses som oppfylt. Det vil for eksempel være nok med forbigående psykiske plager, eller forbigående fysiske plager i form av for eksempel et blåmerke.
Også senskader omfattes. Nokså klassisk eksempel er psykiske senskader etter ran eller etter overgrep som skjedde for flere år siden, for eksempel da skadelidte var barn.

Personskaden skal i utgangspunktet «sannsynliggjøres». Når det er tale om seksualforbrytelser vil det ha formodningen mot seg at skadelidte ikke er pådratt en psykisk skade av en art, og det bør følgelig ikke være noe krav om at skaden dokumenteres. Noe annet kan tenkes å gjelde den som søker voldsoffererstatning på grunnlag av trusler.

Dersom man har muligheten til å dokumentere personskade ved å ta bilde av skade, gå til lege eller psykolog, så anbefales det at man gjør dette.

Advokatbistand

En advokat vil kunne bistå offeret med å innhente dokumentasjon eller på annen måte sannsynliggjøre at vilkåret om personskade er oppfylt. Benytt en advokat som har erfaring med voldsoffererstatning. Ta konktakt ved å bruke skjemaet eller kontaktinformasjonen til høyre dersom du ønsker en kostnadsfri tilbakemelding.

Se om du kan ha krav på bistandsadvokat.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!