fbpx

Tilkjent over 4,3 millioner etter familievold

Voldsoffererstatning familievold
Vårt kontor bistod en kvinne i 30-årene med å anmelde familievold som hun ble utsatt for av sin ekssamboer, og til å kreve erstatning for volden.

Kvinnen hadde i flere år bodd med en mann som utsatte henne for både psykisk og fysisk vold. Hun kom seg ut av dette samboerskapet, men slet med omfattende psykiske skader som også gikk ut over arbeidsevnen.

Straffesaken ble henlagt som følge av det høye beviskravet i straffesaker. Kvinnen ble imidlertid tilkjent over 4,3 millioner kroner i erstatning for varige men, oppreisning og tapt inntekt.

Bistandsadvokat ved familievold

Dersom du har vært utsatt for familievold så kan du kontakte vårt kontor for kostandsfri bistand under straffesak og i forhold til å fremme erstatningskrav. Vårt kontor består av 5 advokater som alle spesialiserer seg som bistandsadvokater for fornærmede i saker om familievold, overgrep og grov vold.

Bistandsadvokat Lina Stormoen

  • +(47) 478 90 889
  • ls@advokat-teigstad.no
Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!