fbpx

Tap av helseattest for sjømenn

En sjømann som tapte helseattesten etter å ha fått en yrkesskade som han senere vil kreve yrkesskadeerstatning for

Sist oppdatert 4. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

For å få utstedt den obligatoriske helseattesten må sjømenn oppfylle visse helsekrav. Sjømenn med loss of license-forsikring kan få en større utbetaling ved tap av helseattest. Dersom tapet av helseattesten skyldes en yrkesskade, har skadelidte også rett til yrkesskadeerstatning. 

Helseattest for sjømenn

For sjømenn stilles det krav om helseattest for å sørge for at arbeidstakerne er skikket til det arbeid de skal utføre, både av hensyn til arbeidstakerens egen, og andres helse og sikkerhet. Helseattesten vil utstedes av en sjømannslege som vurderer sjømannens helse. Vanligvis må helseattesten fornyes etter en viss tidsperiode. 

Loss of License-forsikring

Loss of license-forsikring er tilrådelig for ansatte i yrker som krever helseattest, herunder sjømenn. I mange tilfeller er arbeidsgiver lovpålagt å tegne loss of license-forsikring for sine arbeidstakere. Ved varig tap av helseattesten vil den skadelidte sjømannen har rett til erstatning fra forsikringsselskapet, ofte et større beløp. Dette vil komme godt med i en omskoleringsfase.

Yrkesskade sjømenn

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke oppstått i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6. Alle arbeidsgivere er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. 

Ved godkjent yrkesskade vil den skadelidte sjømann ha rett til yrkesskadeerstatning. Beløpet vil variere etter de konkrete forholdene i saken. Aktuelle erstatningsposter kan være påført og fremtidig inntektstap, merutgifter til legebehandling, medisiner m.m. og hjemmearbeidstap. Ved varig og betydelig skade har skadelidte også rett til menerstatning for redusert livsutfoldelse. 

Oppreisning sjømenn

I de tilfeller hvor yrkesskaden er forårsaket av grovt uaktsom eller forsettlig opptreden fra arbeidsgiver eller annen skadevolder har skadelidte også rett til oppreisning for såkalt «tort og svie» fra vedkommende. Ved vold på arbeidsplassen kan krav om oppreisning fremsettes overfor Kontoret for voldsoffererstatning. 

Advokathjelp ved tap av helseattest for sjømenn

Ved tap av helseattest for sjømenn grunnet en yrkesskade kan skadelidte ha krav mot både loss of license-forsikringen og yrkesskadeforsikringen. En erstatningsadvokat kan bistå med å fremme korrekt erstatningskrav, samt ta opp en eventuell kamp mot forsikringsselskapet. Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad per telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Du kan også fylle ut skjemaet under, så tar en advokat kontakt med deg snarest.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke oppstått i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6. Både fysiske og psykiske skader omfattes.

Hvor mye kan en sjømann kreve i yrkesskadeerstatning?

Hvor mye en sjømann kan kreve i yrkesskadeerstatning avhenger av skadeomfanget og øvrige forhold i saken. Aktuelle erstatningsposter kan være påført og fremtidig inntektstap, merutgifter til legebehandling, medisiner o.l., og hjemmearbeidstap. I tillegg kan skadelidte kreve menerstatning ved varig og betydelig skade.

Hvorfor stilles det krav om helseattest for sjømenn?

Det stilles krav om helseattest for å sikre at arbeidstakerne er skikket til det arbeid de skal utføre, både av hensyn til arbeidstakerens egen og andres helse og sikkerhet.

Hva er loss of license-forsikring?

Ved tap av helseattest som medfører at skadelidte ikke lenger kan fortsette i sitt yrke, vil loss of license-forsikringen utbetale et beløp som vil komme til nytte i en omskoleringsfase.

Kan jeg klage på helt eller delvis avslag fra forsikringsselskapet?

Ja, du kan klage både på helt eller delvis avslag fra både yrkesskadeforsikringen og loss of license-forsikringen. Merk at klagefristen er 6 måneder.

 

Kilder

Bull, Hans Jacob. Forsikringsrett, Oslo, 2008.

Narvland, Rune. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/20968/thesis.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!