Straffeloven § 47 med lovkommentar

Straffeloven § 47 sier at kongen kan gi forskrift om gjennomføringen av forvaring og prøveløslatelse fra forvaring


Slike forskrifter er fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. mars 2++4 nr. 481. Det er også gitt relativt detaljerte retningslinjer til forskriften.

Straffeloven § 47:


§ 47. Forskrift om forvaring og prøveløslatelse fra forvaring

Kongen kan gi forskrift om gjennomføringen av forvaring og prøveløslatelse fra forvaring.

👤 Av bistandsadvokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de syv bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!