Straffeloven § 47 sier at kongen kan gi forskrift om gjennomføringen av forvaring og prøveløslatelse fra forvaring


Slike forskrifter er fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. mars 2++4 nr. 481. Det er også gitt relativt detaljerte retningslinjer til forskriften.

Straffeloven § 47:


§ 47. Forskrift om forvaring og prøveløslatelse fra forvaring

Kongen kan gi forskrift om gjennomføringen av forvaring og prøveløslatelse fra forvaring.