fbpx

Straffeloven § 44 med lovkommentar

Straffeloven § 44

Sist oppdatert 26. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 44 regulerer prøveløslatelse for utløpet av forvaringstiden.


Etter første ledd kan den domfelte prøveløslates før utløpet av forvaringstiden. Dette kan aldri skje før utløpet av minstetiden er utløpt. Etter straffeloven § 43 kan normalt minstetiden ikke overstige 10 år.

Videre oppstiller bestemmelsen en rekke vilkår for saksbehandlingsreglene som må følges når det begjæres løslatelse på prøve.

Straffeloven § 44:


§ 44. Prøveløslatelse

Den domfelte kan løslates på prøve før utløpet av forvaringstiden. Er det fastsatt minstetid, kan den domfelte ikke løslates på prøve før minstetiden er utløpt. Prøvetiden skal være fra 1 til 5 år.

Når den domfelte eller kriminalomsorgen begjærer løslatelse på prøve, fremmer påtalemyndigheten saken for tingretten, som avgjør den ved dom. Når påtalemyndigheten samtykker i prøveløslatelse, kan slik løslatelse besluttes av kriminalomsorgen.

Behandlingen av en sak om prøveløslatelse skal påskyndes.

Den domfelte kan ikke begjære prøveløslatelse før 1 år etter at forvaringsdommen eller en dom som nekter prøveløslatelse, er endelig.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!