fbpx

Straffeloven § 41 med lovkommentar

Straffeloven § 41

Sist oppdatert 27. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 41 slår fast at rettighetstap kan idømmes sammen med forvaring.


Hjemmelen for at rettighetstap kan idømmes ved siden av forvaring, følger i dag av §§ 15 tredje ledd og 16.

Dette innebærer motsetningsvis at ingen andre straffereaksjoner kan idømmes sammen med forvaring.

Straffeloven § 41:


§ 41. Forening av forvaring med andre straffer

Sammen med forvaring kan det idømmes rettighetstap, jf. § 59 bokstav d.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!