fbpx

Straffeloven § 41 med lovkommentar

Straffeloven § 41

Straffeloven § 41 slår fast at rettighetstap kan idømmes sammen med forvaring.


Hjemmelen for at rettighetstap kan idømmes ved siden av forvaring, følger i dag av §§ 15 tredje ledd og 16.

Dette innebærer motsetningsvis at ingen andre straffereaksjoner kan idømmes sammen med forvaring.

Straffeloven § 41:


§ 41. Forening av forvaring med andre straffer

Sammen med forvaring kan det idømmes rettighetstap, jf. § 59 bokstav d.

👤 Av bistandsadvokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!