fbpx

Straffeloven § 30 med lovkommentar

Straffeloven § 30

Sist oppdatert 29. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 30 gir en samlet oversikt over de strafferettslige reaksjonene som ikke anses som straff.


I likhet med § 29 er hensikten med § 30 at straffelovens alminnelige del skal gi veiledning om også hvor hjemlene for å ilegge disse reaksjonene finnes. Det har i seg selv ingen betydning om en reaksjon er oppført på listen i § 30 eller ikke.

Bestemmelsen har dermed kun et pedagogisk formål for å gi en oversikt over hjemler for reaksjoner som bare kan ilegges i en straffesak.

Straffeloven § 30:


§ 30. Andre strafferettslige reaksjoner

a) straffutmålingsutsettelse, jf. § 60,
b) straffutmålingsfrafall, jf. § 61,
c) overføring til tvungent psykisk helsevern, jf. § 62,
d) overføring til tvungen omsorg, jf. § 63,
e) inndragning, jf. kapittel 13,
f) påtaleunnlatelse, jf. straffeprosessloven §§ 69 og 70,
g) overføring av saken til mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd eller til ungdomsoppfølging i konfliktråd, jf. straffeprosessloven § 71 a første og annet ledd, og
h) tap av retten til å føre motorvogn mv., jf. vegtrafikkloven § 24 a annet ledd, § 33 nr. 1 og 2, jf. nr. 6, og § 35 første ledd og tap av retten til å drive persontransport mot vederlag (kjøreseddel), jf. yrkestransportloven § 37 f annet ledd.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!