fbpx

Straffeloven § 29 med lovkommentar

Straffeloven § 29

Sist oppdatert 29. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 29 gir en oversikt over de strafferettslige reaksjonene i straffelovens første del.


I straffeloven er de strafferettslige reaksjonene brukt som en fellesbetegnelse for «straffene, samt andre reaksjoner som ilegges som følge av at det er begått et lovbrudd, og som skal ilegges i straffeprosessuelle former», jf. Ot.prp nr. 90 (2003-2004) s. 245.

Hvorvidt en reaksjon betegnes som straff eller som en annen strafferettslig reaksjon avhenger blant annet av hvor inngripende den er ovenfor lovbryteren.

Bestemmelsen ramser opp de ulike reaksjonene som betegnes som straff i straffeloven. Bestemmelsen har primært et informativt formål, og skal gi en oversikt over hvilke forskjellige former for straff som finnes.

Selv om en reaksjon ikke regnes som straff i denne bestemmelsen, kan det likevel tenkes at den blir vurdert annerledes etter grunnloven § 96 eller EMK artikkel 6.

Straffeloven § 29:


§ 29. Straffene

Straffene er

a) fengsel, jf. kapittel 6,
b) forvaring, jf. kapittel 7,
c) samfunnsstraff, jf. kapittel 8,
d) ungdomsstraff, jf. kapittel 8 a,
e) bot, jf. kapittel 9, og
f) rettighetstap, jf. kapittel 10.

Når det ved fastsetting av straff er aktuelt å ilegge flere strafferettslige reaksjoner, jf. første ledd og § 30, skal den samlede reaksjonen stå i et rimelig forhold til lovbruddet.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!