fbpx

Straffeloven § 286 med lovkommentar

Straffeloven § 286

Sist oppdatert 27. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 286 regulerer vold mot særskilt utsatte yrkesgrupper. Formålet med bestemmelsen er å gi særskilt utsatte yrkesgrupper


Straffen for å søke å påvirke en yrkesutøver ved vold er bot eller fengsel inntil 3 år.

Det er to vilkår for at straffebudet skal komme til anvendelse, et krav til gjerningsmannens atferd og et krav til hvem gjerningsmannen opptrer ovenfor.

For det første må gjerningsmannen søke «ved vold søke å påvirke» yrkesutøveren. Vilkåret «vold» skal ikke tolkes strengt og enhver enhver følbar fysisk innvirkning på person, som spytting og vannsprut, vil omfattes, jf. Rt-1999-240. Videre må volden søke å  «påvirke» yrkesutøveren. I dette ligger det at gjerningsmannen må ha et formål med volden da han utøver den.

Hvilke yrkesgrupper som omfattes følger av bokstav a-c. Blant annet er helsepersonell som yter medisinsk begrynnet helsehjelp og personer som har ansvaret for opplæring i grunnskole eller videregående skole omfattet.

Straffeloven § 286:


§ 286. Vold mot særskilt utsatte yrkesgrupper

Den som ved vold søker å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særskilt utsatt yrkesgruppe, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

Med særskilt utsatt yrkesgruppe forstås

a) helsepersonell som yter medisinsk begrunnet helsehjelp,
b) personer som forestår allment tilgjengelig persontransport, som for eksempel jernbane, tunnelbane, trikk, buss, fly, drosje eller ferge, og
c) personer som har ansvar for opplæring i grunnskole eller videregående skole.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!