fbpx

Straffeloven § 283 med lovkommentar

Straffeloven § 283

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 283 regulerer hva som skal til for at mishandling i nære relasjoner kategoriseres som et grovt tilfelle, med følge av at strafferammen blir lengre.


Mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 6 år, mens grov mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 15 år. Det er dermed en betydelig forskjell i forhold til strafferammen.

Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov er det viktig å presisere at dette alltid vil bero på en konkret helhetsvurdering av alle forholdene i saken. Likevel ramser § 283 opp en rekke momenter som skal være særlig viktige i vurderingen.

Blant annet skal det legges særlig vekt på om mishandlingen har hatt til følge betydelig skade eller død. Disse uforsettelige følgene er det viktig å tolke med utgangspunkt i straffeloven § 24 og prinsippet om den såkalte uforsettelig følge.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

En uforsettelig følge kan bare være med i vurderingen hvis gjerningsmannen har opptrådt uaktsomt med hensyn til følgen. Dette innebærer at gjerningsmannen måtte kunne innse at offeret kunne dø eller få betydelig skade som følge av mishandlingen. Er ikke dette tilfelle kan ikke forholdene tillegges vekt i subsumsjonen.

Andre momenter det forøvrig uansett skal legges vekt på er mishandlingens varighet, om den er utført på en særlig smertefull måte eller har hatt til følge betydelig smerte, eller om den er begått mot en forsvarsløs person.

Advokathjelp ved familievold

Alle har krav på bistandsadvokat dekket av domstolen ved anmeldelse av mishandling i nære relasjoner. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål eller trenger bistand.

Straffeloven § 283


§ 283. Grov mishandling i nære relasjoner

Grov mishandling i nære relasjoner straffes med fengsel inntil 15 år.Ved avgjørelsen av om mishandlingen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge betydelig skade eller død, og for øvrig

a) dens varighet,
b) om den er utført på en særlig smertefull måte, eller har hatt til følge betydelig smerte, eller
c) om den er begått mot en forsvarsløs person.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!