fbpx

Straffeloven § 278 med lovkommentarer

Straffeloven § 278

Sist oppdatert 27. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Paragraf 278 regulerer såkalt aktiv dødshjelp. I disse tilfellene kan straffen settes under minstestraffen eller til en mildere straffart.


Straffeloven gjelder for de tilfellene der den fornærmede ikke har samtykket. I de tilfellene den fornærmede har samtykket henvises det til § 277.

På visse vilkår kan medlidenhetsdrap føre til at straffen settes under minstestraffen eller til en mildere straffart enn det som følger av § 275 om drap.

Vilkåret er enten at personen er «dødssyk» eller av andre grunner er «nær ved å dø». Hva som ligger i ordlyden er vanskelig å si generelt. I Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 432-433 presiseres det at det någjeldende vilkåret er noe snevrere enn det forrige ved at døden må være «nært forestående».

I Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) s. 432 uttales det at «bestemmelsen tar i hovedsak sikte på tilfeller hvor gjerningspersonen antar at den drepte ville ha samtykket dersom vedkommende var i stand til å gi uttrykk for dette». Samme sted understrekes det at hovedmotivet må være å spare den syke for videre lidelser.

Straffelovens § 278:


§ 278. Medlidenhetsdrap

Dersom noen av medlidenhet dreper en person som er dødssyk, eller som av andre grunner er nær ved å dø, kan straffen settes under minstestraffen eller til en mildere straffart enn det som følger av § 275.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!