fbpx

Straffeloven § 275 med lovkommentar

Straffeloven § 275

Straffeloven § 275 er en svært viktig bestemmelse og regulerer drapstilfellene. Selv om bestemmelsen er en av de som får mest oppmerksomhet er ikke selve lovtolkningen så veldig vanskelig.


Vilkåret er også at gjerningsmannen må “drepe” en annen. Vilkåret i straffeloven 1902 var at gjerningsmannen “forvoldt en annens død”, men endringen innebærer ingen realitetsendring. Dette innebærer at det må være årsakssammenheng mellom handlingen og døden. I noen tilfeller kan også vilkåret være oppfylt ved unnlatelse, men her skal det mye til.

Ved selvforsvar kan gjerningsmannen i noen tilfeller frifinnes med basis i nødverge. Dreper du for eksempel en som planlegger å drepe deg, vil du i de aller fleste tilfeller bli hørt med nødverge.

Som de fleste andre bestemmelser vil også medvirkning og forsøk på drap være straffbart. Når det kommer til forsøk.

Straffelovens § 275


§ 275. Drap

Den som dreper en annen, straffes med fengsel fra 8 inntil 21 år.

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!