fbpx

Straffeloven § 273 med lovkommentar

Straffeloven § 273

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 273 regulerer det man kaller kroppsskade. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 271 som regulerer de mildere kroppskadene.


Der det foreligger en kroppskade vil straffen være fengsel inntil 6 år, i motsetning til fengsel inntil 1 år der det kun foreligger en kroppskrenkelse. Forskjellen på kroppsskade og kroppskrenkelse blir dermed av avgjørende betydning.

Om vilkåret «skader en annens kropp» er oppfylt må avgjøres på bakgrunn av en konkret helhetsvurdering i hver enkelt sak.

I utgangspunktet rammer vilkåret mange tilfeller, men i praksis tolkes vilkåret innskrenkende slik at begrepet bare omfatter visse typper skade. Småskader som for eksempel et blåmerke eller et lite risp vil subsumeres under § 271.

Ved grensedragningen av om det foreligger kroppskrenkelse eller kroppskade skal det særlig legges vekt på skadens omfang, dens art, varighet og lokalisering.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Buler og hevelser vil normalt regnes som kroppskrenkelser, det samme gjelder for blåveiser. Bruddskader blir på den annen side subsumert under § 273. Det samme vil gjelde for eksempel tap av en tann.

Ved sårskader vil særlig sårets lokalisering ha betydning. Etterlater det seg arr, behøver det ikke være så stort for å bli bedømt som kroppsskade når det finnes i ansiktet som når det finnes på en del av kroppen som til vanlig er tildekket av klær.
Straffeloven § 273 rammer også den som gjør en annen «fysisk maktesløs» eller «fremkaller bevistløshet eller lignende tilstand» hos en annen. I forhold til det første alternativet har du for eksempel bundet eller kneblet fast en annen til en stol. I det andre eksempelet har du for eksempel slått en annen i svime, eller tatt et så hardt kvelertak at offeret besvimer. Handlingen kan også skje ved bruk av bedøvelsesmidler.
Straffelovens § 273 må sees i sammenheng med straffelovens § 274 som regulerer i de tilfellene kroppskaden skal anses som grov med følge av at strafferammen økes.

Advokathjelp

Alle som har blitt utsatt for kroppsskade har krav på kostndsfri advokathjelp til å sende inn erstatningskrav til politiet. I alvorlige tilfeller kan man også ha krav på bistandsadvokat. Kontakt oss gjerne dersom du har blitt utsatt for vold og ønsker vår bistand til å sende inn erstatningskrav eller bistand under etterforskningen.

Straffelovens § 273:


§ 273. Kroppsskade

Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!