fbpx

Straffeloven § 24 med lovkommentar

Straffeloven § 24

Sist oppdatert 18. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 24 regulerer i hvilken tilfelle en uforsettlig følge kan inngå i vurderingen av om et lovbrudd er grovt.


For å forstå § 24 er man også nødt til å forstå oppbygningen av mange av straffebudene i straffeloven. I store deler av straffeloven nevnes først vilkårene for at en handling er straffbar, altså gjerningsbeskrivelsen av den straffbare handlingen. I bestemmelsen etter nevnes ofte hvilke momenter som avgjør om den gitte kriminelle handlingen er grov eller ikke. Dette er for eksempel tilfelle ved tyveri, ran eller kroppsskade.

Man må dermed først avgjøre om vedkommende har begått gjerningsbeskrivelsen i den aktuelle straffebestemmelsen, og deretter må man se i bestemmelsen under for å se om vedkommende har begått en grov versjon av bestemmelsen, for eksempel grovt tyveri eller grov kroppskade. Er handlingen grov vil den da være mer klanderverdig.

I noen av bestemmelsene som nevner hva som skal avgjøre om handlingen er grov eller ikke nevnes det uforsettelige følger.

I for eksempel §274 om grov kroppskade står det blant annet at «Ved avgjørelsen av om kroppsskaden er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død». Dette er altså uforsettelige følger av den opprinnelige handlingen.

Det er i disse tilfellene § 24 kommer til anvendelse. Her står det at slike følger kan vektlegges i vurderingen av om lovbruddet er grovt for det første dersom lovbryteren har opptrådt «uaktsomt med hensyn til følgen». Etter rettspraksis er det nok at gjerningsmannen kunne ha innsett at en slik følge ville skje.

Dytter du for eksempel en mann ned en syv meter høy skråning, men bare hadde forsett om å skade han, vil nok likevel mange si at du kunne innsett at en slik følge ville skje. Noe annet er det dersom du dytter en mann på gaten og han faller og dør fordi han treffer en usynlig passer med hodet først. I slike tilfeller vil ikke den uforsettelige følgen inngå i vurderingen av om lovbruddet var grovt, fordi du ikke opptrådte uaktsomt med hensyn til følgen.

For det andre kan den uforsettelige følgen legges vekt på dersom du unnlater etter evne å avverge følgen etter du ble oppmerksom på at den kunne inntre. For eksempel dytter du en person utfor en båt fordi han kommer med uhøflige bemerkninger til deg. Forsettet ditt var kun å dytte han, men dersom du ser at han ikke kan svømme og unnlater å hjelpe han opp så han drunker, vil dette i alle fall være en uforsettelig følge.

Straffelovens § 24


§ 24. Uforsettlig følge

En uforsettlig følge inngår i vurderingen av om et lovbrudd er grovt dersom lovbryteren har opptrådt uaktsomt med hensyn til følgen eller unnlatt etter evne å avverge følgen etter å ha blitt oppmerksom på at den kunne inntre.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!