fbpx

Straffeloven § 19 med lovkommentar

Straffeloven § 19

Sist oppdatert 1. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Paragraf 19 omhandler selvtekt. Selvtekt innebærer at en ellers ulovlig handling blir lovlig dersom vedkommende gjenoppretter en ulovlig endret tilstand og ellers handler innenfor visse vilkår.


Det typiske eksemplet på selvtekt er at du møter en person som tidligere har stjålet sykkelen din på gaten og tar sykkelen tilbake. Du tar altså tilbake noe noen ulovlig har tatt fra deg. Slik selvtekt er lovlig på visse vilkår. Formålet med bestemmelsen er at lovgiver ikke ønsker å straffe en person som handler for å ta tilbake noe som han har blitt frastjålet.

For det første må du gjenopprette en «ulovlig endret tilstand». Dette vil typisk være at du tar tilbake noe som er ditt, for eksempel en sykkel eller et smykke. Hadde vedkommende i utgangspunktet krav på objektet, vil ikke selvtekt være aktuelt.

Selvtekt kan av og til ha snevre grenser mot nødrett. Dersom en tyv for eksempel stjeler sykkelen din og du løper etter han og dytter han av sykkelen vil dette som oftest kategoriseres som nødverge. Møter du tyven igjen en time senere kan man si at tilstanden er endret, og at du nå er inne i selvtektbestemmelsen. Som oftest vil nødrettsbestemmelsen gi deg det største handlingsrommet.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

For det andre må det være «urimelig» å måtte vente på myndighetenes bistand. Ordlyden tilsier at det er et krav om minste middel. Vurderingen må bero på hvilken handling gjerningspersonen begikk ut fra hvilke alternativer som var tilgjengelige.

I utgangspunktet ønsker ikke myndighetene sivil rettshåndhevelse. På den annen side bør alle mennesker vies et visst slingringsrom for å sikre sine eiendeler.

Finner du for eksempel en helt fremmed person syklende på din stjålne sykkel i en stor by vil det være lite sannsynlig at politiet rekker frem før vedkommende er borte. I dette tilfelle må du gis et visst handlingsrom for å ta tilbake sykkelen din. Du kan imidlertid neppe slå ned vedkommende slik at han besvimer, men sannsynligvis vil du i alle fall kunne dytte han bort fra sykkelen, dersom andre alternativer ikke er aktuelle.

Befinner du deg derimot i en liten bygd og ser at naboen har stjålet gressklipperen vil ikke situasjonen innebære den samme tidsnøden. Her vil du i mange tilfeller måtte nøye deg med å ringe politiet og vente til de ankommer, før du selv foretar deg noen ytterligere skritt.

I de tilfellene du må benytte deg av makt mot en person kan du ikke gå lenger enn «forsvarlig». Hva som ligger i forsvarlig må bero på en konkret helhetsvurdering. Har vedkommende stjålet kaffekoppen din vil det for eksempel neppe være forsvarlig å kaste han hardt i bakken.

Straffeloven § 19:


§ 19. Selvtekt

En handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når den som har retten, handler for å gjenopprette en ulovlig endret tilstand, og det ville være urimelig å måtte vente på myndighetenes bistand. Makt mot en person kan bare brukes når rettskrenkelsen er åpenbar, og må ikke gå lenger enn forsvarlig.

Av advokat Eirik Teigstad



Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!