Paragraf 13 har betydning for alle typer frister i straffeloven og ved straffebud i særlovgivningen, med mindre annet er bestemt.


Bestemmelsen fastslår at domstolloven § 148 annet ledd og § 149 første ledd får anvendelse ved beregning av lovbestemte frister.

Av domstolloven § 148 annet ledd følger det at “Frister, som er bestemt efter uker, maaneder eller aar, ender paa den dag i den sidste uke eller den sidste maaned, som efter sit navn eller sit tal svarer til den dag, da fristen begynder at løpe. Har ikke maaneden dette tal, ender fristen paa den sidste dag i maaneden.”

Av domstolloven § 149 første ledd følger det at “Ender en frist paa en lørdag, helgedag eller dag som etter lovgivningen er likestilt, med helgedag forlenges fristen til den nærmest følgende virkedag.”

Straffeloven § 13:


§ 13. Beregning av lovbestemte frister

Domstolloven § 148 annet ledd og § 149 første ledd får anvendelse ved beregning av lovbestemte frister.