fbpx

Straffeloven § 12 med lovkommentar

Straffeloven § 12

Straffeloven § 12 gir en nærmere klarlegging av hva som ligger i begrepet “gjenstand”.


Bestemmelsen inneholder ingen alminnelig definisjon av hva som regnes som gjenstand. Bestemmelsen klargjør imidlertid at ordlyden gjenstand omfatter alle former for energi, og ikke bare kraft til frembringelse av lys, varme og bevegelse som i straffeloven § 6.

For eksempel er også energi til frembringing av lyd og bilde i telefon og TV-kabler gjenstand. Tilegnelse av slik energi kan dermed rammes av bestemmelsene om underslag eller tyveri.

Straffeloven § 12:


§ 12. Gjenstand

Med gjenstand menes også elektrisk energi eller annen energi.

👤 Av bistandsadvokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av de ni bistandsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS, et spesialisert og landsdekkende firma som hjelper voldsofre med å anmelde og søke erstatning etter familievold og seksuelle overgrep.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?
    Har jeg krav på fri rettshjelp?
    Har jeg noen frister å forholde meg til?
    Send oss en uforpliktende e-post!