Straffeloven § 12 gir en nærmere klarlegging av hva som ligger i begrepet “gjenstand”.


Bestemmelsen inneholder ingen alminnelig definisjon av hva som regnes som gjenstand. Bestemmelsen klargjør imidlertid at ordlyden gjenstand omfatter alle former for energi, og ikke bare kraft til frembringelse av lys, varme og bevegelse som i straffeloven § 6.

For eksempel er også energi til frembringing av lyd og bilde i telefon og TV-kabler gjenstand. Tilegnelse av slik energi kan dermed rammes av bestemmelsene om underslag eller tyveri.

Straffeloven § 12:


§ 12. Gjenstand

Med gjenstand menes også elektrisk energi eller annen energi.