fbpx

Straffeloven § 280 med lovkommentarer

Straffeloven § 280

Sist oppdatert 15. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 280 rammer den som uaktsomt volder betydelig skade på en annens kropp eller helse.


Bestemmelsen rammer dermed uaktsomhet og utdyper dermed § 274 andre ledd som regulerer forsettelig overtredelse av straffevilkårene. Mens straffen for forsettelig forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse er 15 år, er straffen for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse 3 år.

Straffeloven § 280


§ 280. Uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse

Med fengsel inntil 3 år straffes den som uaktsomt volder betydelig skade på en annens kropp eller helse.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!