fbpx

Stephanie Lunder

Advokatfullmektig Stephanie Lunder jobber som bistandsadvokat i Advokatfirmaet Teigstad AS. Hun bistår voldsofre over hele landet med å anmelde familievold, seksuelle overgrep og andre alvorlige straffbare forhold. Lunder er også en del av firmaets barnerettsgruppe, og bistår i foreldretvistsaker om fast bosted og samvær – se nettstedet foreldretvist.no.

Stephanie Lunder har vært med på å forfatte veilederen for fornærmede i straffesaker, “Anmeldelse og Erstatning”.

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

  • Telefon: 938 13 014
  • E-post: sl@advokat-teigstad.no
  • Kontor og postadr.: Torggata 10, 0181 Oslo

Praksis

  • 2018 – dd. Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Teigstad AS
  • 2016 – 2018 Advokatfullmektig, advokatfirmaet Rusiti

Boken "anmeldelse og erstatning"

Utdanning

  • 2008-2014 Uio Master i rettsvitenskap
    Masteroppgave: Reglene for isolasjon i et rettssikkerhetsperspektiv: En redegjørelse for vilkårene for isolasjon etter straffegjennomføringsloven og den innsattes rettssikkerhet
  • Spesialfag: Barnerett, utlendingsrett og helserett