fbpx

 

Bistandsadvokat Stephanie Bruun

Advokatfullmektig Stephanie Bruun jobber som bistandsadvokat i Advokatfirmaet Teigstad AS. Hun bistår voldsofre over hele landet med å anmelde familievold, seksuelle overgrep og andre alvorlige straffbare forhold. Bruun er også en del av firmaets barnerettsgruppe, og bistår i foreldretvistsaker om fast bosted og samvær – se nettstedet foreldretvist.no.

Stephanie Bruun har vært med på å forfatte veilederen for fornærmede i straffesaker, “Anmeldelse og Erstatning”.

Kontaktinfo

Praksis

  • 2020 – dd. Advokat, Advokatfirmaet Teigstad AS
  • 2018 – 2020 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Teigstad AS
  • 2016 – 2018 Advokatfullmektig, advokatfirmaet Rusiti

Boken "anmeldelse og erstatning"

Utdanning

  • 2008-2014 Uio Master i rettsvitenskap
    Masteroppgave: Reglene for isolasjon i et rettssikkerhetsperspektiv: En redegjørelse for vilkårene for isolasjon etter straffegjennomføringsloven og den innsattes rettssikkerhet
  • Spesialfag: Barnerett, utlendingsrett og helserett