fbpx
Stephanie Lunder
Stephanie Lunder
Advokatfullmektig Stephanie Lunder jobber som bistandsadvokat i Advokatfirmaet Teigstad AS. Hun bistår voldsofre over hele landet med å anmelde familievold, seksuelle overgrep og andre alvorlige straffbare forhold. Lunder er også en del av firmaets barnerettsgruppe, og bistår i foreldretvistsaker om fast bosted og samvær – se nettstedet foreldretvist.no.

Kontaktinfo

 • Telefon: 938 13 014
 • E-post: sl@advokat-teigstad.no
 • Kontor og postadr.: Torggata 10, 0181 Oslo

Kontakt Lunder

  Har jeg krav på erstatning?
  Har jeg krav på fri rettshjelp?
  Har jeg noen frister å forholde meg til?
  Send oss en uforpliktende e-post!

  Utdanning og praksis

  Praksis

  • 2018 – dd. Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Teigstad AS
  • 2016 – 2018 Advokatfullmektig, advokatfirmaet Rusiti

  Utdanning

  • 2008-2014 Uio Master i rettsvitenskap
   Masteroppgave: Reglene for isolasjon i et rettssikkerhetsperspektiv: En redegjørelse for vilkårene for isolasjon etter straffegjennomføringsloven og den innsattes rettssikkerhet
  • Spesialfag: Barnerett, utlendingsrett og helserett