fbpx

Erstatningsansvar etter en tur på el sparkesykkel?

En kvinne som kjører fort med el-sparkesykkel for å rekke møtet

Sist oppdatert 11. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Det er uklare retningslinjer rundt erstatning ved sparkesykkelulykker. 

– En tur på sparkesykkel kan sette deg i gjeld for resten av livet, skriver NRK.

Du er sent ute til en avtale og bruker som vanlig sparkesykkelen som fremkomstmiddel. For  å rekke møtet så øker du hastigheten og det går litt fort i svingene. Helt uventet dukker det opp en fotgjenger rundt et hjørne og du klarer ikke stoppe før vedkommende ligger i bakken. Dette scenarioet kan bli svært kostbart for deg.

Unntatt fra reglene i bilansvarsloven

Statens Vegvesenet er nå i gang med å saumfare regelverket, for om sparkesykkelturen ender med skader så er det ikke sikkert forsikringen dekker det.

Selv om sparkesyklene har motor så er de per dags dato klassifisert som en sykkel. Det betyr at de er unntatt fra reglene i bilansvarsloven, som krever at både private eiere og utleiere har ansvarsforsikring.

Birgitte Hagland er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og ekspert på erstatningsrett. Hun forteller til NRK at en elsparkesyklist har et vanlig erstatningsansvar om vedkommende skader noen.

Hvis du er riktig uheldig, og kjører på en annen med elsparkesykkel slik at vedkommende blir varig skadet, kan du måtte betale millionbeløp i erstatning. For eksempel dersom den som du kjører på, faller og slår hodet i fortauskanten og blir skadet for livet, forteller hun.

– Det hadde vært lurt å se nærmere på hvem som skal være forsikret for hva. Det er en sikkerhet både for unge elsparkesyklister og for oss andre som går på fortauene.

Les også: Oppreisning etter trafikkulykke

Ble påkjørt – sitter igjen med utgiftene

Nikolai Aarskog fikk brudd i kjeven og store tannskader etter å ha blitt påkjørt av en sparkesykkel. Tannlegeregningene har vært svært høye og Aarskog vet ikke hvordan han skal få dekket utgiftene til  tannbehandling.

Aarskog ville ha fått erstatning fra selskapet om elsparkesykler hadde vært omfattet bilansvarsloven. Han synes at et regelverk burde ha vært på plass for lenge siden. Er du en av de som har innboforsikting så er du ansvarsforsikret om du kjører på noen med elsparkesykkel. Det er det dessverre ikke alle som har.

Hagland forteller at dersom du kjører på en person og vedkommende blir hardt skadet så kan det ha store økonomiske konsekvenser om du ikke har ansvarsforsikring.

«Ansvarsgrunnlag, i form av culpa, vil altså foreligge dersom skadevolder har påført skaden forsettlig (med vilje) eller dersom vedkommende har handlet uaktsomt (klanderverdig). Overordnet vurderingstema vil være om føreren av el-sparkesykkelen kunne og burde handlet annerledes.» Kilde: Artikkel av erstatningsadvokat Eirik Teigstad

– En tur på elsparkesykkel kan sette folk i gjeld for livet. Da må man betale på dette inn i voksenlivet sitt samtidig som man prøver å etablere seg, sier hun.

Uenighet om ansvarsforsikring

Hagland oppfordrer myndighetene til å se nærmere på ansvarsforholdene. Det har allerede vært forslag til endringer ute på høring, og Statens vegvesen vurderer nå regelverket. De skal gå igjennom forbud mot parkering på fortau, hjelmpåbud og promille og aldersgrense.

Det skal i tillegg vurderes å endre klassifisering av elsparesykler til motorvogn. Det innebærer et obligatorisk krav om ansvarsforsikring.

NRK har vært i kontakt med flere elsparkesykkelutleiere, og der er uenigheter om de har plikt til å ha ansvarsforsikring.

Christina Moi Gjerde er norgessjef i Voi og hun ønsker ingen endringer i dagens regler, og at trygg kjøring bør den enkelte bruker sørge for.

– Voi tilbyr forsikring i de tilfeller det er noe galt med utstyret vi tilbyr. Denne forsikringen dekker ikke skade som følge av selve kjøringen eller skade som er forvoldt av tredjeperson, forteller hun og påpeker at forsikringsplikt ikke er en del av reguleringen i de fleste europeiske land, forteller hun.

Konkurrentene Tier Mobility og Wins har derimot ansvarsforsikring på ulykker og førstnevntes forsikring dekker opptil 10 millioner ved en ulykke.

Tiers norgessjef Lars Christian Grødem- Olsen forteller at forsikringsplikt bør være obligatorisk for alle mikromobilitets-aktører og påpeker at det skal være trygt både å være bruker og medtrafikant rundt.

– Det skal være trygt og forsvarlig å ferdes på elsparkesykkel. Både for brukerne, men også for medtrafikantene rundt, sier norgessjef Lars Christian Grødem-Olsen hos Tier Mobility, forteller han.

Les også: Erstatning etter personskade

Kilder

Personskadeportalen artikkel el spark

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!