fbpx

Rettigheter ved funn av feil på ny bil

En bilkjøper gir hånden til forhandleren etter kjøp at ny bil

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Ved funn av feil på ny bil har du stort sett mulighet til å reklamere overfor selger, ettersom en ny bil skal være feilfri. Det er viktig å reklamere senest innen to måneder etter at du oppdaget mangelen.

Forbrukerkjøpsloven

Ved kjøp av ny bil fra en forhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. Lovens formål er å gi særlig beskyttelse overfor forbrukere som generelt er en svakere part enn den næringsdrivende. 

Hva utgjør en mangel?

En mangel anses å foreligge hvis den nye bilen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen med selger, jf. forbrukerkjøpsloven § 15. 

Bilde av boken

Dersom annet ikke følger av avtalen, skal bilen passe for de formål den aktuelle type bil vanligvis brukes til og svare til det forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en ny bil når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. Videre skal bilen passe for et eventuelt bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med ved kjøpet og ha egenskaper som selger har vist til ved å legge frem en modell, jf. forbrukerkjøpsloven § 15 annet ledd. Hvis disse forholdene ikke er oppfylt foreligger en mangel, jf. forbrukerkjøpsloven § 16.

En mangel vil også foreligge dersom selgeren har forsømt å gi opplysninger om forhold ved bilen som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Det samme gjelder dersom bilen ikke svarer til opplysninger som selger har gitt i sin markedsføring eller ellers om den, med mindre selger viser at opplysningene før kjøpet er tydelig rettet, eller at de ikke kan ha virket inn på kjøpet.

Mangelsbeføyelser ved funn av feil på ny bil

Ved funn av feil på ny bil kan kjøper primært kreve retting eller omlevering. Vanligvis kan du som kjøper selv velge mellom retting eller omlevering, og har derfor anledning til å få en helt ny bil levert. Dersom det vil være urimelig å kreve omlevering i det konkrete tilfellet, må du imidlertid finne deg i at kjøper reparerer bilen din.

Prisavslag utgjør en subsidiær beføyelse. Det vil si at selger har rett til å omlevere eller rette bilen din, før prisavslag kan gjøres gjeldende. Vanligvis har selger to forsøk på å rette. Dersom selger imidlertid ikke makter å rette bilen kan du kreve prisavslag. Prisavslaget skal tilsvare verdien bilen ville hatt uten feilen minus verdien bilen har med feilen.

I enkelte tilfeller kan du velge å annullere hele kjøpet, kalt heving. Vilkåret for å heve er at mangelen ikke er uvesentlig. 

Som et tillegg til overnevnte beføyelser kan erstatning kreves for eventuelt øvrig økonomisk tap som følge av mangelen. Det kan være tilfellet dersom mangelen førte til en trafikkulykke med påfølgende skader eller at du måtte ty til kollektivtransport som følge av bilens mangel. 

Reklamasjonsfrister

For å unngå at du mister din rettighet til å klage over bilen er det viktig å overholde reklamasjonsfristene. Dersom det foreligger en mangel ved bilen, må du som forbruker «innen rimelig tid» etter at du «oppdaget eller burde ha oppdaget» mangelen, gi selger melding om at du vil påberope deg mangelen, såkalt reklamasjon. Ved forbrukerkjøp kan denne fristen aldri være kortere enn to måneder fra tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen, jf. forbrukerkjøpsloven § 27.

Videre gjelder en absolutt reklamasjonsfrist. Ved kjøp av bil er fristen fem år. Det vil si at dersom du oppdager en mangel 4 måneder og 11 måneder etter kjøpet må du klage innen en måned for å overholde den absolutte fristen. 

Både den relative og absolutte fristen må overholdes for å ha mangelskravet i behold. 

Advokathjelp ved funn av feil på ny bil

Har du kjøpt en ny bil fra forhandler som viser seg å lide av mangler? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad snarest for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre biladvokater har solid kompetanse og erfaring på området og kan bistå deg med å fremme et krav overfor bilselger. Husk også at din bilforsikring dekker mesteparten av advokatutgiftene. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Du kan også fylle ut skjemaet under på nettsiden, så tar en biladvokat kontakt med deg snarest. 

Vanlige spørsmål

Hvilken lov gjelder ved kjøp av ny bil?

Ved kjøp av ny bil fra en forhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. 

Når foreligger en mangel?

En mangel anses å foreligge hvis den nye bilen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen med selger, jf. forbrukerkjøpsloven § 15. 

Hva er fristen for å reklamere på en mangel?

Fristen for å reklamere på en mangel er «innen rimelig tid» etter at du «oppdaget eller burde ha oppdaget» mangelen. Ved forbrukerkjøp kan denne fristen aldri være kortere enn to måneder. Videre gjelder en absolutt reklamasjonsfrist på fem år fra kjøpstidspunktet. 

Hva kan jeg kreve ved en mangel på ny bil?

Ved funn av feil på ny bil kan kjøper primært kreve retting eller omlevering. I enkelte tilfeller kan du velge å heve hele kjøpet. Erstatning kan også være aktuelt. 

Må jeg betale advokatutgiftene selv?

Din bilforsikring dekker mesteparten av advokatutgiftene. Normalt må du betale en egenandel på mellom 2 000 og 5 000 kroner. Av det overskytende vil forsikringsselskapet normalt dekke 80% av utgiftene. 

 

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/16241/Forbrukerens-rett-til-retting-og-omlevering.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil