Reklamasjon ved arealsvikt ved boligkjøp

Mangel ved boligen som følge av arealsvikt Begrepet arealsvikt betyr at eiendommens faktiske størrelse avviker fra det selgeren har gitt opplysning om. Dette vil være tilfelle dersom selgeren av en eiendom positivt har kommet med opplysninger om eiendommens areal gjennom f.eks. et prospekt eller en takst, og dette arealet er uriktig. Du kan ha krav … Continue reading Reklamasjon ved arealsvikt ved boligkjøp