fbpx

Anmelde ran

Anmeldelse av ran

Sist oppdatert 3. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Anmelde ran

Dersom du blir utsatt for ran, må du anmelde ranet for at gjerningspersonene skal bli straffet, for at du skal få erstatning fra reiseforsikringen og for at du skal ha krav på voldsoffererstatning. I mange tilfelle kan du og ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige.

Hvordan anmelde?

Den som er utsatt for et ran bør ringe politiet umiddelbart, slik at politiet får et best mulig utgangspunkt for etterforskningen ved å sikre ferske spor etc. Erfaringsmessig ser vi at klientene våre som er utsatt for ran nesten alltid har kontaktet politiet umiddelbart.

Dersom politiet ikke allerede er involvert, kan ranet anmeldes til politiet ved at du møter opp på din lokale politistasjon, evt. ringer for å avtale time for avhør på forhånd. Du kan og kontakte en advokat og la advokaten bistå deg med anmeldelse. Dette tar imidlertid noe mer tid, noe som kan svekke etterforskningen.

Etter at saken er meldt til politiet så vil politiet igangsette etterforskning, og avhøre evt. vitner og foreta nødvendige etterforskningsskritt. Når saken er ferdig etterforsket, typisk etter noen måneder, må politiet henlegge saken eller ta ut tiltale. At det blir tatt ut tiltale betyr at det blir rettssak. Det berammes da (som regel) rettssak i den tingretten som ligger nærmest der hvor ranet fant sted. Den som er fornærmet må da møte opp og vitne.

Erstatning fra reiseforsikring etter ran

Ranshandlinger omfattes av reiseforsikringen. Dette betyr at det som er stjålet vil dekkes av reiseforsikringen. Kravet må meldes innen et år. Også klær som er ødelagt etc. som følge av handlingen vil være gjenstand for erstatning. Sistnevne er også noe som i utgangspunktet kan dekkes av kontoret for voldsoffererstatning, men voldsoffererstatningsordninen er subsidiær, så man må først kreve dette dekket av reiseforsikringen dersom man har tegnet det. Reiseforsikringen krever at du har anmeldt forholdet.

Voldsoffererstatning

Alle som er utsatt for ran vil ha krav på voldsoffererstatning. Les mer om dette ved å trykke på lenken. Voldsoffererstatningen vil dekke økonomisk tap, menerstatning for evt. varige skader og oppreisning for den krenkelsen du har blitt utsatt for. Sistnevnte erstatningspost er meget praktisk, og vil si at man har krav på en kompensasjon fordi man har blitt krenket. Oppreisningen til ransofre er typisk relativ høy sammenlignet med noen som «kun» har blitt utsatt for vold. Særlig dersom ranet er grovt og har blitt utført med pistol eller kniv etc. Kontoret for voldsoffererstatning krever også at man har levert anmeldelse. Videre krever de at du har krevet gjerningspersonene straffet, og at et erstatningskrav tas med i en evt. straffesak.

Dersom du blir ranet på jobb – yrkesskade

Dersom ranet har skjedd på jobb, er det en yrkesskade som må meldes til jobben din sitt forsikringsselskap. Du vil fortsatt ha krav på voldsoffererstatning i form av oppreisning, men det økonomiske tapet må kreves av yrkesskadeforsikringen. Også her er det viktig at saken er anmeldt på grunn av bevishensyn.

Advokathjelp etter ran

Ran kan gi grunnlag for å få oppnevnt en bistandsadvokat, dersom ranet var grovt eller det har hatt alvorlig fysisk eller psykisk skade til følge. Erfaringsmessig vil man ofte få slik oppnevning. Bistandsadvokaten er betalt av retten, og tar seg offerets interesser i alle faser av saken.

Også i andre tilfeller vil man ha krav på gratis advokathjelp, selv om man ikke skulle få oppnevnt bistandsadvokat. Alle som anmelder en sak vil få et brev fra politiet hvor politiet bekrefter at ranet er anmeldt. Det fremgår der at at man har 3 uker på å sende inn et erstatningskrav til politiet. Alle har fri rettshjelp til å la en advokat utarbeide dette kravet, uavhengig av inntekt og formue.

Videre vil Kontoret for voldsoffererstatning dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter når man får voldsoffererstatning.

Advokaten kan som nevnt og bistå med å anmelde. Våre advokater holder til i Oslo, men har bistått ransofre over hele landet. Ta kontakt ved å benytte skjemaet til høyre dersom du lurer på om du får fri advokathjelp eller har andre spørsmål.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!