fbpx

Voldsoffererstatning for psykiske senskader

Oppreisningserstatning ved familievold

Sist oppdatert 22. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Erstatning for psykiske senskader

Den som har blitt utsatt for overgrep, vil ofte oppleve de psykiske senskadene svært mange år etter overgrepene fant sted. Disse kan ha krav på voldsoffererstatning.

Erfaringsmessig er det mange klienter som tar kontakt med oss fordi de har opplevd overgrep når de var barn, ofte uten at forholdet er anmeldt. De opplever nå plager i form av psykiske senskader, og ønsker å ta et oppgjør med fortiden ved å søke om voldsoffererstatning for å få en kompensasjon for den krenkelsen de ble utsatt for.

Ettersom dette ofte er tale om svært alvorlige forhold, for eksempel seksuelle overgrep mot barn, opererer Kontoret for voldsoffererstatning med svært lange foreldelsesfrister. Der det kan sannsynligjøres at den psykiske senskaden har sneket seg på de siste årene, vil dette også kunne medføre at forholdet ikke er foreldet selv om det er flere tiår siden det straffbare forholdet fant sted.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

En annen ting er at det straffbare forholdet skal klart sannsyliggjøres. Det er derfor avgjørende å innhente medisinske journaler, barnevernsdokumenter etc., med sikte på å fremlegge relevante dokumentbevis for Kontoret for voldsoffererstatning.

Advokatbistand til å kreve erstatning for psykiske senskader

I denne typen saker vil det være avgjørende å benytte en advokat som har god kjennskap til de foreldelsesreglene som gjelder ved Kontoret for voldsoffererstatning. Advokatutgifter dekkes normalt gjennom bistandsadvokatordningen eller gjennom fri rettshjelp. Ta kontakt ved å benytte skjemaet til høyre.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!