Ønsker du å heve boligkjøpet?

Heve kjøp av brukt bolig som følge av mangel? Avhendingslova (avhl.) gir forbruker rett til heving av kjøp av brukt fast eiendom, dersom det foreligger kontraktsbrudd, også kalt mangel, og denne er «vesentleg», jf. § 4-13 (1). Høyesterett har i Rt. 1998 s. 1510 (s. 1518) nærmere presisert hva som avgjør om kontraktsbruddet, etter en … Continue reading Ønsker du å heve boligkjøpet?