fbpx

Nettovergrep

Nettovergrep

Sist oppdatert 25. august 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Internett har åpnet en ny verden for overgripere ved at de kan utføre seksuelle overgrep anonymt, og uten at det faktisk er fysisk kontakt mellom gjerningsmannen og offeret. Det er ofte barn som blir utsatt for nettovergrep. Den som anmelder nettovergrep vil ha krav på bistandsadvokat og erstatning.

Hva er nettovergrep?

Nettovergrep har ingen fast definisjon, men en passende beskrivelse kan være straffbare handlinger av seksuell karakter som har funnet sted over kommunikasjon på internett eller på telefon, se Nettovergrep.no. I en avgjørelse om straffenivået i en nettovergrepssak har Høyesterett uttalt at felles «for voldtektshandlingene overfor disse tre fornærmede er at [tiltalte] ikke var i personlig kontakt med dem. Kontakten var i det vesentlige over internett. Ved noen anledninger sendte [han] også tekstmeldinger (SMS)til de fornærmede eller forsøkte å ringe dem.».

Nettvoldtekt – uavhengig av fornærmedes alder

Et typisk eksempel på nettvoldekt som går igjen i domstolene er at en mann tar kontakt med en jente eller gutt og skaffer seg lettkledde bilder av vedkommende. Deretter benyttes disse bildene som pressmiddel for å skaffe flere og grovere bilder eller videoer/videostreaming, gjerne ved at de bildene han har vil bli spredd på internett om hun ikke gjør som hun får beskjed om.

Dersom gjerningspersonen har instruert fornærmede til å onanere, innføre gjenstander eller liknende vil det være tale om en voldtekt, men flere års straff til gjerningspersonen og høy oppreisning til fornærmede. Mange vet nok ikke at dette faktisk er voldtekt! Dersom fornærmede ikke har føyet seg etter gjerningspersonens ønsker vil det likevel være voldtektsforsøk, som også er en alvorlig straffbar handling.

Dersom gjerningspersonen har instruert fornærmede til å onanere, innføre gjenstander eller liknende vil det være tale om en voldtekt, men flere års straff til gjerningspersonen og høy oppreisning til fornærmede. Mange vet nok ikke at dette faktisk er voldtekt!

Nettovergrep mot barn

Barn under 16 år er ofte blant de som blir utsatt for nettvoldtekt slik det blir beskrevet ovenfor. Men selv om gjerningspersonen ikke har brukt noen trusler/pressmiddel til å få barna til å gjøre seksuelle handlinger på video eller bilder, vil det rammes av straffelovens strenge bestemmelser som forbyr seksuell omgang, handling eller adferd ovenfor barn under 16 år. Dette gjelder også seksuelt språk ovenfor barn, det trenger altså ikke være bilder involvert.

Også forsøk på å få bilder og videoer vil være straffbart etter straffeloven.

Anmeldelse av internettovergrep

Nettovergrep bør anmeldes for å unngå at gjerningspersonen utsetter andre for det samme. Erfaringsmessig vil det under etterforskningen vise seg at gjerningspersonen har utsatt andre for overgrep. Politiet beslaglegger datautstyr, telefoner mv. hvilket gjør at bevissituasjonen i slike saker blir mye bedre enn i vanlige overgrepssaker. Det er derfor nettovergrepssaker blir til store sakskomplekser med mange fornærmede, slik vi ofte ser i media.

Alle har fri rettshjelp til å diskutere med en advokat hvorvidt de ønsker å anmelde nettovergrep.

Erstatning etter nettovergrep

Den som er utsatt for overgrep over internett vil ha de samme rettigheter til voldsoffererstatning som ved andre overgrep. Overgrep over internett har ikke noe mindre skadepotensiale enn andre overgre. Dette medfører at det kan bli tale om erstatning for inntektstap, behandlingsutgifter, menerstatning og oppreisningserstatning. Senskader etter internettovergrep kan vise seg først mange år etter at forholdene opphørte, og kan gå ut over livsglede og arbeidsevne.

Oppreisningserstatning

Når det gjelder oppreisningserstatning så er dette en erstatningspost som alle vil ha et ubetinget krav på i denne type saker. Oppreisning er en økonomisk kompensasjon for den krenkelsen man har blitt utsatt for. Vi i Advokatfirmaet Teigstad har analysert all tilgjengelig domstolspraksis om nettovergrep og publisert en oversikt over oppreisningsnivået her:

https://www.advokat-teigstad.no/oppreisning

Oversikten viser at oppreisning for nettovergrep varierer sterkt etter hvor grove handlingene har vært, hvor lang tid og i hvilket omfang det har pågått, og etter skadevirkninger og alder på fornærmede. Dersom det er benyttet trusler/press (for eksempel om spredning av bilder) og det dermed er tale om brudd på voldtektsbestemmelsen tilsier dette høy oppreisning. Oppreisningsbeløpene varierer i domstolspraksis fra kr 15 000 – kr 200 000.

Oppreisningsbeløpene varierer i domstolspraksis fra kr 15 000 – kr 200 000.

Foreldelse

Grove nettovergrep likestilles med andre seksuelle overgrep og har derfor svært lang (i mange tilfelle uendelig) strafferettslig foreldelsesfrist. Det lønner seg imidlertid alltid å anmelde seksuelle overgrep raskt med hensyn til bevissikring og for å unngå at en selv eller andre blir utsatt for nye overgrep.

Advokatfirmaet Teigstad hjelper deg kostnadsfritt ved nettovergrep

Hvis du har blitt utsatt for nettovergrep kan du kostnadsfritt kontakte oss for å diskutere hvorvidt du skal anmelde overgrepet, selv om det ender med at du bestemmer deg for å ikke anmelde. Dersom du ønsker å anmelde så blir vi bistandsadvokaten din og hjelper deg med å den innledende kontakten med politiet og ivaretar rettighetene dine under etterforskningen og rettssaken, samt med erstatning.

Du kan ringe oss på telefon 22 34 30 00 eller ved å sende en mail til post@advokat-teigstad.no dersom du er involvert i en slik sak og ønsker at vi representerer deg.

Kilde:

Høyesterett

Nettovergrep.no

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!