Når foreligger det en mangel etter håndverktjenesteloven?

Når foreligger det en mangel etter håndverktjenestelova? Mangelfull ytelse Hva som skal til for at en håndverktjeneste er mangelfull reguleres etter håndverktjenestelova § 17. Etter bestemmelsen foreligger det en mangel dersom det resultatet som blir levert ikke samsvarer med §§5, 6 og 9 (3) eller det som ellers er avtalt. I det følgende vil det … Continue reading Når foreligger det en mangel etter håndverktjenesteloven?