fbpx

Hvor sender man melding om yrkesskade?

En advokat diskuterer med en mann som har vært utsatt for en yrkesskade

Sist oppdatert 30. mars 2022 av Advokat Eirik Teigstad

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke oppstått i arbeid, og gir rett til erstatning og visse særrettigheter fra NAV. Melding om yrkesskade må sendes til NAV innen ett år etter arbeidsulykken, samt til arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap.

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke oppstått i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6. Som arbeidsulykke regnes en plutselig og uventet ytre hending eller en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Ved godkjent yrkesskade vil skadelidte ha rett til erstatning, samt visse særrettigheter fra NAV.

Du kan lese mer om vilkårene for yrkesskade her.

Hvor sendes melding om yrkesskade?

Melding om yrkesskade til forsikringsselskapet

Melding om yrkesskade må sendes til arbeidsgivers forsikringsselskap. Det foreligger ingen meldingsfrist. Likevel kan arbeidstakeren også være omfattet av andre forsikringer, eksempelvis kollektive ulykkes- og uføreforsikringer, hvor meldefristen er 1 år i tråd med forsikringsavtaleloven. Det anbefales derfor å melde fra så snart som mulig for å være sikker på at man overholder alle frister.

Melding om yrkesskade til NAV

I tillegg må yrkesskaden meldes til NAV innen ett år etter ulykken. Arbeidsgiver skal i utgangspunktet melde inn skaden. Det er imidlertid tilrådelig at du som arbeidstaker undersøker at dette har blitt gjort. Hvis ikke, har du selv mulighet til å melde inn skaden direkte til NAV.

Trenger du advokathjelp i en NAV-sak? Les mer om det her

Foreldelsesfrist ved yrkesskade

I tillegg til melding om selve yrkesskaden må skadelidte fremsette et krav om erstatning. Dette må gjøres senest tre år etter utløpet av det kalenderår da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om forholdet som begrunner kravet, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 15 første ledd. Dersom denne fristen ikke overholdes vil skadelidte som utgangspunkt miste sin rett til erstatning. Likevel er forsikringsselskapet ilagt en varslingsplikt som innebærer at kravet tidligst foreldes 6 måneder etter at forsikringsselskapet har sendt et varsel om foreldelse.

Advokathjelp ved yrkesskade

Har du blitt utsatt for en skade på jobb og mener du har rett til erstatning? Da er det viktig å melde inn yrkesskaden til NAV innen ett år, samt til yrkesskadeforsikringsselskapet. Videre må du ikke la ditt erstatningskrav bli foreldet. Ta derfor gjerne kontakt med en erstatningsadvokat i dag for bistand gjennom alle steg av prosessen. Advokatfirmaet Teigstad gir deg en gratis forhåndsvurdering av din sak ved første samtale. Videre vil forsikringsselskapet dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat som del av erstatningsutbetalingen. Kontakt våre erstatningsadvokater ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

For mer informasjon om yrkesskade les vår yrkesskademanual

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade, en sykdom eller et dødsfall som skyldes en arbeidsulykke oppstått i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6.

Hvor sender man melding om yrkesskade?

Melding om yrkesskade må både sendes til NAV og arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap. Merk at fristen for melding til NAV er ett år etter arbeidsulykken.

Når foreldes krav om erstatning etter yrkesskade?

Krav om erstatning etter yrkesskade foreldes tre år etter utløpet av det kalenderår da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om forholdet som begrunner kravet, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 15 første ledd.

Må jeg betale for advokat ved yrkesskade?

Nei, yrkesskadeforsikringsselskapet vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat som del av erstatningsutbetalingen.

Hvem skal melde inn skaden til NAV?

Arbeidsgiver skal i utgangspunktet melde inn skaden. Som skadelidt bør du likevel undersøke at dette er gjort. Hvis ikke kan du selv melde skaden direkte til NAV.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21387/68022.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!